ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام February 01 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/11/12 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 01 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/11/12 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 08 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/11/19 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 13 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/11/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 13 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/11/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - February 13 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/11/24 Mashhad ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - February 13 , 2020 - General جنرال 1398/11/24 Mashhad ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 22 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/03 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 29 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 29 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/12/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 05 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/15 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده March 07 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/17 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده March 07 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/12/17 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 07 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/12/17 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 07 , 2020 - General جنرال 1398/12/17 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده Sari - March 07 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/12/17 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - March 07 , 2020 - General جنرال 1398/12/17 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده March 14 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 04 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/01/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 04 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/01/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 11 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/01/23 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/01/30 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 18 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/01/30 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 18 , 2020 - Academic - Mashhad آکادمیک 1399/01/30 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 18 , 2020 - General - Mashhad جنرال 1399/01/30 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 30 , 2020 - Academic - Sari آکادمیک 1399/02/11 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 30 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/11 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 09 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/20 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 16 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/27 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 21 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 21 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 21 , 2020 - Academic - Mashhad آکادمیک 1399/03/01 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 21 , 2020 - General - Mashhda جنرال 1399/03/01 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 30 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 30 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 06 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/17 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 13 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 13 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/29 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 20 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/31 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 20 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/31 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 03 اسفند ماه 1398 (February-22-2020)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 03 اسفند  ماه 1398...
۱۳۹۸/۱۱/۲۴
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمونهای آزمایشی  IELTS Mock  موسسه عصر دین و دانش...
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد