ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام Jun 30 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/04/09 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Jun 30 , 2018 - General جنرال 1397/04/09 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام July 07 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/04/16 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام July 07 , 2018 - General جنرال 1397/04/16 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - July 07 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/04/16 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - July 07 , 2018 - General جنرال 1397/04/16 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام July 21 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/04/30 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 28 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/05/06 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 28 , 2018 - General جنرال 1397/05/06 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 02 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/05/11 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 02 , 2018 - General جنرال 1397/05/11 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 11 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/05/20 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 18 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/05/27 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 18 , 2018 - General جنرال 1397/05/27 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 18 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/05/27 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 18 , 2018 - General جنرال 1397/05/27 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام August 25 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/06/03 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 08 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/06/17 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 08 , 2018 - General جنرال 1397/06/17 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 15 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/06/24 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 29 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/07/07 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 29 , 2018 - General جنرال 1397/07/07 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 29 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/07/07 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 29 , 2018 - General جنرال 1397/07/07 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 13 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/07/21 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 13 , 2018 - General جنرال 1397/07/21 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 20 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/07/28 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 27 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/08/05 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 27 , 2018 - General جنرال 1397/08/05 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 27 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/08/05 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 27 , 2018 - General جنرال 1397/08/05 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 01 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/08/10 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 01 , 2018 - General جنرال 1397/08/10 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/08/19 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2018 - General جنرال 1397/08/19 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 17 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/08/26 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 01 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/10 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 01 , 2018 - General جنرال 1397/09/10 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 01 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/10 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 01 , 2018 - General جنرال 1397/09/10 Mashhad ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 08 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/17 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 13 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/22 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 15 , 2018 - General جنرال 1397/09/24 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 15 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/24 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/10/15 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - General جنرال 1397/10/15 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 12 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/10/22 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/10/29 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - General جنرال 1397/10/29 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 02 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/11/13 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/11/25 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - General جنرال 1397/11/25 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 23 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/12/04 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/12/11 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - General جنرال 1397/12/11 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 09 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/12/18 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 14 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/12/23 Tehran ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اطلاعیه برگزاری آزمون IELTS آزمایشی جمعه 29 تیر ماه 1397 (July 20, 2018 - Mock)
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمون آزمایشی  IELTS  موسسه عصر دین و دانش در...
۱۳۹۷/۰۴/۲۲
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 30 تیر ماه 1397 (July-21-2018)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 30 تیر ماه 1397 -  (July-21-2018)...
۱۳۹۷/۰۴/۲۷
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 30 تیر ماه 1397 (July-21-2018)
به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 30  تیر  ماه  (July-21-2018) - 1397 می رساند : لطفا جهت آسايش...
۱۳۹۷/۰۴/۲۷

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد