English | Farsi
خانه > آزمون ها
IELTS.org
IDP

اخبار فوری
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 03 مهر ماه 1395 (September-24-2016) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 03 مهر ماه 1395 (September-24-2016) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ پنج شنبه 25 شهریور ماه 1395 (September-15-2016) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 25 شهریور ماه 1395 (September-15-2016) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 20 شهریور ماه 1395 (September-10-2016)
آزمون ها
MasterCup! its show time ....

  • به دنبال درخواست داوطلبان گرامی و به منظور کسب رضایت بیشتر شما عزیزان از ابتدای سال 2015 در کلیه آزمون های این مرکز از هدست وایرلس (بصورت مجزا برای هر فرد) استفاده می شود.این امکان جدید به منظور افزایش کیفیت صدای پخش شده و تمرکز بهتر داوطلبان بدون اخذ هزینه اضافی برای داوطلبان گرامی فراهم گردیده است.
     
  • قابل توجه داوطلبان محترم متقاضی مهاجرت به انگلستان
  •  لطفا قبل از ثبت نام لینک IELTS for UK را با دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 

Academic (58)
General (39)
ACADEMIC
Date of exam Date of exam Venue Price Status
January 10-AC-2015 1393/10/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 17-AC-2015 1393/10/27 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 29-AC-2015 1393/11/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 07-AC-2015 1393/11/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 14-AC-2015 1393/11/25 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 28-AC-2015 1393/12/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 14-AC-2015 1393/12/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 11-AC-2015 1394/01/22 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 18-AC-2015 1394/01/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-AC-2015 1394/02/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 9-AC-2015 1394/02/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 21-AC-2015 1394/02/31 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 30-AC-2015 1394/03/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 13-AC-2015 1394/03/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 27-AC-2015 1394/04/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 23-AC-2015 1394/05/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 1-AC-2015 1394/05/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 8-AC-2015 1394/05/17 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 29-AC-2015 1394/06/07 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 12-AC-2015 1394/06/21 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 19-AC-2015 1394/06/28 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 26-AC-2015 1394/07/04 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 10-AC-2015 1394/07/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 31-AC-2015 1394/08/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 7-AC-2015 1394/08/16 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 14-AC-2015 1394/08/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 21-AC-2015 1394/08/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 3-AC-2015 1394/09/12 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 19-AC-2015 1394/09/28 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 09-AC-2016 1394/10/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 23-AC-2016 1394/11/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 30-AC-2016 1394/11/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 13-AC-2016 1394/11/24 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 27-AC-2016 1394/12/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 05-AC-2016 1394/12/15 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 12-AC-2016 1394/12/22 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 02-AC-2016 1395/01/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 16-AC-2016 1395/01/28 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-AC-2016 1395/02/11 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 07-AC-2016 1395/02/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 28-AC-2016 1395/03/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 18-AC-2016 1395/03/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 25-AC-2016 1395/04/05 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 09-AC-2016 1395/04/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 16-AC-2016 1395/04/26 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 04-AC-2016 1395/05/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 13-AC-2016 1395/05/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 20-AC-2016 1395/05/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 27-AC-2016 1395/06/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 03-AC-2016 1395/06/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 15-AC-2016 1395/06/25 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 24-AC-2016 1395/07/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 08-AC-2016 1395/07/17 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 22-AC-2016 1395/08/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
October 29-AC-2016 1395/08/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 05-AC-2016 1395/08/15 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 19-AC-2016 1395/08/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 26-AC-2016 1395/09/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 03-AC-2016 1395/09/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 10-AC-2016 1395/09/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 15-AC-2016 1395/09/25 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
GENERAL TRAINING
Date of exam Date of exam Venue Price Status
January 10-GT-2015 1393/10/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 29-GT-2015 1393/11/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 07-GT-2015 1393/11/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 28-GT-2015 1393/12/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 14-GT-2015 1393/12/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 18-GT-2015 1394/01/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-GT-2015 1394/02/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 9-GT-2015 1394/02/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 30-GT-2015 1394/03/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 13-GT-2015 1394/03/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 27-GT-2015 1394/04/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 23-GT-2015 1394/05/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 1-GT-2015 1394/05/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 29-GT-2015 1394/06/07 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 12-GT-2015 1394/06/21 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 26-GT-2015 1394/07/04 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 8-GT-2015 1394/07/16 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 7-GT-2015 1394/08/16 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 21-GT-2015 1394/08/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 5-GT-2015 1394/09/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 09-GT-2016 1394/10/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 23-GT-2016 1394/11/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 20-GT-2016 1394/12/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 05-GT-2016 1394/12/15 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 02-GT-2016 1395/01/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-GT-2016 1395/02/11 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 21-GT-2016 1395/03/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 25-GT-2016 1395/04/05 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 16-GT-2016 1395/04/26 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 04-GT-2016 1395/05/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 20-GT-2016 1395/05/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 10-GT-2016 1395/06/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 24-GT-2016 1395/07/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 08-GT-2016 1395/07/17 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 29-GT-2016 1395/08/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 03-GT-2016 1395/08/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 19-GT-2016 1395/08/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 03-GT-2016 1395/09/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 10-GT-2016 1395/09/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
منوی کاربری
خوش آمدید کاربر میهمان
برای ورود و یا ثبت نام در سایت کلیک کنید.