ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام September 10, 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/06/19 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - September 10, 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/06/19 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Isfahan - September 10 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/06/19 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 15, 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/06/24 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 24, 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/07/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 24, 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/07/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - October 08 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/07/16 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - October 08 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/07/16 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده October 08 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/07/16 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 08 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/07/16 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Isfahan - October 13 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/07/21 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - October 13 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/07/21 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 13 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/07/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 22 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/07/30 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 29 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/08/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 29 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/08/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 05 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/08/14 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/08/19 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/08/19 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 10 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/08/19 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 10 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/08/19 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 19 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/08/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 19 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/08/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - November 19 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/08/28 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - November 19 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/08/28 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 26 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/09/05 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 03 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/09/12 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 03 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/09/12 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 08 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/09/17 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 10 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/09/19 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - December 10 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/09/19 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 17 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/09/26 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 17 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/09/26 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 17 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/09/26 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhadd - December 17 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/09/26 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking 2022 - General - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/12/05 ۱۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون اصلی
راهنمای آزمون شفاهی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی...
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد