ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام September 08 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/06/17 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 08 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/06/17 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 15 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/06/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 29 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/07/07 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 29 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/07/07 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 29 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/07/07 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 29 , 2018 - General جنرال 1397/07/07 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 13 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/07/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 13 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/07/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 20 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/07/28 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 27 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/05 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 27 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/08/05 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 27 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/08/05 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 27 , 2018 - General جنرال 1397/08/05 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 01 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 01 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/08/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/19 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/08/19 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 17 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/26 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 01 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 01 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/09/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 01 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/10 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 01 , 2018 - General جنرال 1397/09/10 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 08 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/17 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 13 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/22 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 15 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/09/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 15 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/10/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/22 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/29 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/10/29 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/11/13 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/11/25 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/11/25 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 23 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/04 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/12/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 09 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/18 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اطلاعیه برگزاری آزمون IELTS آزمایشی جمعه 23 شهریور ماه 1397 (September 14, 2018 - Mock)
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمون آزمایشی  IELTS  موسسه عصر دین و دانش در...
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 07 مهر ماه 1397 (September-29-2018)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 07 مهر ماه 1397 - ...
۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 24 شهریور ماه 1397 (September-15-2018)
به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 24  شهریور  ماه  (September-15-2018) - 1397 می رساند : لطفا جهت...
۱۳۹۷/۰۶/۱۹

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد