نحوه ثبت نام در آزمون های آیلتس

مرحله اول > ثبت نام در سایت سازمان سنجش
 • مراجعه به سایت سازمان سنجش
 • وارد کردن اطلاعات فردی در وبسایت سازمان
  (توجه داشته باشید اطلاعات با سامانه کد ملی و پاسپورت چک می شود و باید مطابق باشد)
 • تایید اطلاعات و موافقت با قوانین
مرحله دوم > ثبت نام در سایت جدید آیلتس
 • ورود به سایت جدید آیلتس
 • انتخاب نوع آزمون ، ماژول آزمون ، شهر ، تاریخ آزمون و مرکز آزمون
 • انتخاب تاریخ و شیفت آزمون
 • انتخاب تایم آزمون شفاهی
مرحله سوم > ثبت نام در سایت مرکز آزمون
 • مراجعه به سایت مرکز آزمون دین و دانش
 • ساخت حساب کاربری جدید یا ورود به حساب کاربری قبلی
 • تکمیل اطلاعات مربوط به‌ آزمون در سایت دین و دانش منطبق با آژمونی که در سایت آیلتس گرفته اید .
 • ارجاع به صفحه پرداخت و پرداخت هزینه آزمون
 • پایان ثبت نام